Novým kolektivním členem SFDP se stala jedna z nejvýznamnějších českých firem GEODIS BRNO spol. s r.o. Děkujeme za projevenou důvěru.

  1. 23. setkání pražských fotogrammetrů a členů SFDP na pracovišti VÚGTK – Pecný u Ondřejova

    Ve středu 16.5.2012  se uskutečnilo  23. setkání pražských fotogrammetrů a členů SFDP na pracovišti VÚGTK (Pecný u Ondřejova). Téma setkání bylo: prezentace současných úkolů VÚGTK (geodézie a geodynamika, metrologie a standardizace) a exkurze do laboratoří na geodetické observatoři. Setkání se zúčastnili: za SFDP: P. Dvořáček, L. Halounová, P. Holubec, O....

Kontaktujte nás

Telefon: +420 608 982 026

Email: info@sfdp.cz

Webová stránka: www.sfdp.cz

Sídlo společnosti

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Provoz webové stránky

Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na adresu jejich administrátora: admin@sfdp.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Všechna práva vyhrazena 2012 Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum