1. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty UK v Praze,

    hostila pražské fotogrammetry a členy SFDP při jejich 24. setkání dne 12.6.2012. Hlavním organizátorem akce byla Ing. M. Potůčková, PhD. Setkání bylo zahájeno návštěvou Geografické knihovny, kde PhDr. Eva Novotná pohovořila o její organizaci, současnosti i minulosti a o prováděné digitalizaci mapových exponátů. Dále byly navštíveny rekonstruované prostory Mapové sbírky...

Kontaktujte nás

Telefon: +420 608 982 026

Email: info@sfdp.cz

Webová stránka: www.sfdp.cz

Sídlo společnosti

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Provoz webové stránky

Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na adresu jejich administrátora: admin@sfdp.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Všechna práva vyhrazena 2012 Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum