1. Delegáti kongresu ISPRS v Melbourne rozhodli, že kongres ISPRS v roce 2016 bude v Praze

    Děkujem všem zástupcům veřejných institucí, kteří nás podpořili za projevenou důvěru a podporu. Děkujeme všem našim členům SFDP, kteří se aktivně zapojili do příprav. Blahopřejeme naší předsedkyni L. Halounové k výbornému výsledku a skvělé reprezentaci naší společnosti. V Praze, dne 29.8.2012 Za přípravný výbor kongresu SFDP: K. Vach, J. Šíma
  2. 25. setkání pražských fotogrammetrů a členů SFDP, přípravného a realizačního výboru kongresu SFDP proběhlo 7.8.2012 na Fakulta stavební ČVUT v Praze

    Tématem setkání byl stav příprav na získání pořadatelství Kongresu ISPRS v roce 2016. L.Halounová a R. Haloun informovali o stavu příprav na získání pořadatelství Kongresu v roce 2016. Výsledek bude znám ve středu 29.8.2012 v ranních hodinách. Doc. J. Šíma informoval o textu „národní zprávy“ pro Melbourne a anglických webových...

Kontaktujte nás

Telefon: +420 608 982 026

Email: info@sfdp.cz

Webová stránka: www.sfdp.cz

Sídlo společnosti

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Provoz webové stránky

Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na adresu jejich administrátora: admin@sfdp.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Všechna práva vyhrazena 2012 Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum