1. 13.11.2012 od 9,30 hod. připravujeme uzavřený odborný seminář „Velcí vlastníci a evidence majetku v KN“

    Předpokládaný program přednášky: – L. Jasenovský, TSK Praha (20 min)– – O. Červenka, SŽDC, s. o. SŽG Praha (20 min)- – P. Dvořáček , ZÚ (20 min) – K. Večeře, předseda ČUZK (45 min) Po každé přednášce bude následovat cílená diskuse. Předpokládaní účastníci: členové SFDP, hosté , pracovníci VÚGTK, odpovědní...
  2. 26. setkání pražských fotogrammetrů a členů SFDP proběhlo 21.9.2012

    Velmi zajímavé již 26. setkání pražských fotogrammetrů a členů SFDP organizoval V.Šafář, na letišti v Tuřanech v Brně. Spolu s K. Sukupem nás zavedli do provozních prostor letiště, kde má firma Geodis pronajaty kancelářské prostory a hangár pro fotogrammetrická letadla. Byli seznámeni s problematikou plánování, řízení a realizace leteckého měřického...

Kontaktujte nás

Telefon: +420 608 982 026

Email: info@sfdp.cz

Webová stránka: www.sfdp.cz

Sídlo společnosti

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Provoz webové stránky

Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na adresu jejich administrátora: admin@sfdp.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Všechna práva vyhrazena 2012 Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum