1. V úterý 13.11.2012 proběhl uzavřený diskusní odborný seminář, který pořádala naše SFDP ve spolupráci SŽDC, s. o. SŽG Praha pod názvem: „Velcí vlastníci a evidence majetku v KN“.

    Hlavními cíli semináře bylo vzájemné informování účastníků o současném stavu GIS produktů a geodat na jejich pracovištích a problematice evidence majetku v KN. Seminář proběhl v SŽDC, s. o. SŽG Praha, Pod Výtopnou 645/8 resp. Pernerova 2a. Organizačně seminář výborně připravil Ing. O. Červenka, za což mu velice děkujeme. Semináře...
  2. Již 27. setkání pražských fotogrammetrů a členů SFDP se uskutečnilo 30.10.2012 na tradiční studentské vědecké konferenci Fakulty stavební ČVUT v Telči.

    V rámci setkání byly zejména projednány a specifikovány oblasti možné spolupráce s fotogrammetrickými společnostmi okolních středoevropských zemí, jejíž výsledky bychom prezentovali na kongresu ISPRS v Praze v roce 2016. Společenský večer byl věnován významnému životnímu výročí (50 let) prof. Ing. Dr. Karla Pavelky. Za SFDP Karel Vach, doplnil Doc. Ing....

Kontaktujte nás

Telefon: +420 608 982 026

Email: info@sfdp.cz

Webová stránka: www.sfdp.cz

Sídlo společnosti

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Provoz webové stránky

Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na adresu jejich administrátora: admin@sfdp.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Všechna práva vyhrazena 2012 Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum