V Policejním muzeu v Praze, Ke Karlovu 1, 120 00 Praha 2 se konalo v pondělí 17.12. 2012 naše poslední setkání pražských fotogrammetrů a členů SFDP v roce 2012

  1. V Policejním muzeu v Praze, Ke Karlovu 1, 120 00 Praha 2 se konalo v pondělí 17.12. 2012 naše poslední setkání pražských fotogrammetrů a členů SFDP v roce 2012

    • L. Halounová – informovala o průběhu podepisování smlouvy mezi ISPRS a SFDP o pořadatelství kongresu v roce 2016, • K. Vach – krátce zhodnotil činnosti v roce 2012 a připravované akce v roce 2013, • Doc. J. Šíma aktualizoval národní dopisovatele technických komisí Od 18,00 jsme se zúčastnili vánoční...

Kontaktujte nás

Telefon: +420 608 982 026

Email: info@sfdp.cz

Webová stránka: www.sfdp.cz

Sídlo společnosti

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Provoz webové stránky

Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na adresu jejich administrátora: admin@sfdp.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Všechna práva vyhrazena 2012 Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum