33. setkání pražských fotogrammetrů a členů SFDP se uskutečnilo ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu v Dobrušce dne 11.6. 2013

  1. 33. setkání pražských fotogrammetrů a členů SFDP se uskutečnilo ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu v Dobrušce dne 11.6. 2013

    Program setkání byl následující: Úvodní informace o činnosti Úřadu přednesli ředitel plk.gšt.Vaněk a pplk.Wildmann, kartografické pracoviště představila pplk. Ledvinková, pracoviště DMÚ 25 – digitalizace – představil mjr. Vejvoda, MGCP – p. Kotlář, fotogrammetrické a geodetické pracoviště – L.Bělka, archiv fotogrammetrických snímků – pí. Molnárová. Druhá část naší návštěvy směřovala na...

Kontaktujte nás

Telefon: +420 608 982 026

Email: info@sfdp.cz

Webová stránka: www.sfdp.cz

Sídlo společnosti

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Provoz webové stránky

Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na adresu jejich administrátora: admin@sfdp.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Všechna práva vyhrazena 2012 Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum