Při našem 34. setkání Společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum jsme navštívili Západočeskou univerzitu v Plzni a přední firmu Georeal spol. s r.o.

  1. Při našem 34. setkání Společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum jsme navštívili Západočeskou univerzitu v Plzni a přední firmu Georeal spol. s r.o.

    První část setkání probíhala formou semináře. Doc. Čadou navrhovaná koncepce Národní sady základních prostorových dat v rámci Geoinfostrategie ČR do roku 2020 vyvolala bohatou diskusi a zajímavé názory. Téma bylo nad rámec setkání a zasloužilo by si samostatný uzavřený diskusní seminář. Přednášky doc. Śímy (Proměny fotogrammetrie…) jsou publikovány v časopise...
  2. Noví členové SFDP

    Velice nás potěšilo rozhodnutí pana ředitele VÚGTK Ing. Karla Raděje, CSc. a Ing. Jiřího Lechnera CSc., vedoucího oddělení Metrologie a inženýrská geodezie VÚGTK, kteří se stali členy našeho SFDP. Za SFDP Karel Vach
  3. Témata „České iniciativy“.

    Předpokládaný termín prvního mítinku „České iniciativy“ v případě zájmu je 4.-6.11.2013 ve městě Telč na konferenci, kterou pravidelně organizují prof. Dr. Ing. Karel Pavelka a Doc. Ing. Lena Halounová CSc. Témata „České iniciativy“ v ruském a anglickém jazyce můžete stáhnout zde.

Kontaktujte nás

Telefon: +420 608 982 026

Email: info@sfdp.cz

Webová stránka: www.sfdp.cz

Sídlo společnosti

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Provoz webové stránky

Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na adresu jejich administrátora: admin@sfdp.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Všechna práva vyhrazena 2012 Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum