1. Plenární zasedání

    Vážení členové SFDP, srdečně Vás všechny zdravím a věřím, že jste vstoupili do nového roku báječně a úspěšně. Dle dohody komitétu plenární zasedání zorganizujeme operativně po uvolnění situace. Rovněž tak plán akcí na tento rok. Za komitét SFDP Karel Vach
  2. Aktuální informace – XXIV. Kongres ISPRS v Nice

    Vážení členové SFDP, dle informací od naší předsedkyně Leny Halounové v  pátek bylo rozhodnuto kongres v Nice posunout na rok 2022. Letos proběhne pouze digitálně a bez GA (General Assembly).  Níže přikládáme e-mail od Christiana s vysvětlujícími přílohami. za komitét SFDP Karel Vach ISPRS Congress edition 2021 digital only, physical meeting...

Kontaktujte nás

Telefon: +420 608 982 026

Email: info@sfdp.cz

Webová stránka: www.sfdp.cz

Sídlo společnosti

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Provoz webové stránky

Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na adresu jejich administrátora: admin@sfdp.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Všechna práva vyhrazena 2012 Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum