31. setkání pražských fotogrammetrů a členů SFDP se uskutečnilo ve firmě Kolektory a.s., Senovážné nám. 11, Praha 1 s prohlídkou podzemí a odborným seminářem v úterý 26.2. 2013. Naší návštěvu jsme zahájili v centru dispečerského řízení na Senovážném nám. 11. Zde se sbíhají veškeré informace z 45 tis.čidel rozmístěných na cca 90 km trase kolektorové sítě. Následně jsme se vydali do podzemí výtahem. Zde již byla připravena důlní lokomotiva, kterou jsme se svezli v prvním úseku. Dále jsme se přesouvali pěšky, případné změny v úrovni jsme překonávali po žebřících. Naši prohlídku podzemím jsme ukončili v Celené ulici (výstupem historickým sklepením domu U tří mečů. V průběhu prohlídky podzemí jsme měli odborný výklad od pracovníků Kolektorů a.s., který byl provázen bohatou diskuzí účastníků. Po návratu do budovy na Senovážném náměstí jsme se věnovali odborné diskuzi a to tématům jako jsou: dokumentace skutečného stavu, kolektory a katastr, GIS a 3D zobrazení, sledování deformací. Účastníci se dohodli na pokračování odborných setkávání a hledání společných zájmových témat k řešení.  

Kontaktujte nás

Telefon: +420 608 982 026

Email: info@sfdp.cz

Webová stránka: www.sfdp.cz

Sídlo společnosti

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Provoz webové stránky

Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na adresu jejich administrátora: admin@sfdp.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Všechna práva vyhrazena 2012 Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum