Blahopřejeme Martinu Řehákovi , absolventu katedry geomatiky, FSv ČVUT v Praze (bakalářskou práci obhájil pod vedením Doc. Ing. L. Halounové CSc. a magisterskou práci u prof. Dr. Ing. K. Pavelky), který společně s Janem Škaloudem a Davidem Antonio Cuccim obdržel ocenění U. V. Helavy – za nejlepší článek uveřejněný v ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing v roce 2017. Název článku: “Bundle adjustment with raw inertial observations in UAV applications”
(École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland)

Odkaz na článek v příloze:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924271617301387

odkaz na zdůvodnění hodnocení:

http://www.isprs.org/news/newsletter/2018-02/best_paper_2017.pdf

Kontaktujte nás

Telefon: +420 608 982 026

Email: info@sfdp.cz

Webová stránka: www.sfdp.cz

Sídlo společnosti

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Provoz webové stránky

Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na adresu jejich administrátora: admin@sfdp.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Všechna práva vyhrazena 2012 Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum