1. Česká republika bude organizovat XXIII. kongres ISPRS v Praze

    Společnost ISPRS neboli Society for Photogrammetry and Remote Sensing je mezinárodní společností sdružující odborníky z celého světa, kteří se zabývají fotogrammetrií, dálkovým průzkumem Země a geoprostorovými daty. Tuto společnost založil profesor Eduard Doležal, rodák z Moravských Budějovic na vídeňské Technické univerzitě v roce 1910 tehdy ještě pod jménem International Society...

Kontaktujte nás

Telefon: +420 608 982 026

Email: info@sfdp.cz

Webová stránka: www.sfdp.cz

Sídlo společnosti

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Provoz webové stránky

Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na adresu jejich administrátora: admin@sfdp.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Všechna práva vyhrazena 2012 Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum