Vítejte na webu Společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum!

Česká společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum (SFDP) je uskupení odborníků, kteří se dnes zabývají obory fotogrammetrie, dálkového průzkumu Země, laserového skenování a geografickými informačními systémy.


  1. Plenární zasedání

    Vážení členové SFDP, srdečně Vás všechny zdravím a věřím, že jste vstoupili do nového roku báječně a úspěšně. Dle dohody komitétu plenární zasedání zorganizujeme operativně po uvolnění situace. Rovněž tak plán akcí na tento rok. Za komitét SFDP Karel Vach
  2. Aktuální informace – XXIV. Kongres ISPRS v Nice

    Vážení členové SFDP, dle informací od naší předsedkyně Leny Halounové v  pátek bylo rozhodnuto kongres v Nice posunout na rok 2022. Letos proběhne pouze digitálně a bez GA (General Assembly).  Níže přikládáme e-mail od Christiana s vysvětlujícími přílohami. za komitét SFDP Karel Vach ISPRS Congress edition 2021 digital only, physical meeting...
  3. Smuteční oznámení o úmrtí Ing. Iva Vykydala

    V neděli 27. 9. 2020 zemřel pan Ing. Ivo Vykydal, ředitel Odboru kanceláře ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury. Na loňském 71. setkání pražských fotogrammetrů a členů SFDP tento odborník přednesl výbornou přednášku na téma: SFDI a zavádění metody BIM pro stavby dopravní infrastruktury. Následně se aktivně zapojil do přípravy národní konference...

Přihlášení pro členy SFDP

Naši kolektivní členové

ARCDATA PRAHA, spol. s r.o.

www.arcdata.cz

 

Auletris, spol. s r.o.

www.auletris.com

 

ČVUT - Fakulta dopravní

www.k622.fd.cvut.cz

 

EuroGV, spol. s r.o.

www.eurogv.cz

 

Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

www.nedomareznik.cz

 

Georeal, spol. s r.o.

www.georeal.cz

 

GISAT, spol. s r.o.

www.gisat.cz

 

Hexagon

https://hexagon.com/

 

SŽDC s.o. SŽG Praha

www.szdc.cz

 

TOPOL SOFTWARE, spol. s r.o.

www.topol.cz

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

Kontaktujte nás

Telefon: +420 608 982 026

Email: info@sfdp.cz

Webová stránka: www.sfdp.cz

Sídlo společnosti

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Provoz webové stránky

Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na adresu jejich administrátora: admin@sfdp.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Všechna práva vyhrazena 2012 Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum