Vítejte na webu Společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum!

Česká společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum (SFDP) je uskupení odborníků, kteří se dnes zabývají obory fotogrammetrie, dálkového průzkumu Země, laserového skenování a geografickými informačními systémy.


  1. Ve čtvrtek 10.11. 2019 proběhlo 74. setkání členů SFDP

    Ve čtvrtek 10.11. 2019 proběhlo 74. setkání členů SFDP. Po příjezdu do Ostravy byl zajištěn odvoz do muzea „Důl Michal“ . Zde jsme absolvovali velice zajímavou prohlídku s důrazeme na důlní měřictví a význam tohoto dolu v historickém kontextu Ostravy. Podrobné webové stránky muzea jsou: https://www.dul-michal.cz/cs
  2. Ve dnech 24. 9.-26. 9. 2019 proběhla na Fakultě stavební ČVUT v Praze Mezinárodní a národní konference: MĚŘENÍ, VIZUALIZACE A ZPRACOVÁNÍ DAT V BIM PRO PROJEKTOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STAVEB 2019

    Ve dnech 24. 9.-26. 9. 2019 proběhla na Fakultě stavební ČVUT v Praze Mezinárodní a národní konference: MĚŘENÍ, VIZUALIZACE A ZPRACOVÁNÍ DAT V BIM PRO PROJEKTOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STAVEB 2019, se zaměřením na digitalizaci a provázanost BIM s procesy ve stavebnictví a veřejné správě. Současně s konferencí se uskuteční výstava...
  3. V rámci 71. setkání členů SFDP se uskutečnil dne 19. 3. 2019 na Fakultě stavební ČVUT seminář na téma „BIM a současné trendy v ČR“

    Program semináře: Zahájení semináře – Ing. K. Vach Ing. arch. Zdeněk Rudovský, Ph.D. – BIM, základní pojmy z pohledu stavební praxe Doc. Ing. Václav Čada, CSc. – BIM a geomatika Ing. Ivo Vykydal – SFDI a zavádění metody BIM pro stavby dopravní infrastruktury Ing. Václav Šafář, Ph.D. – BIM z...

Přihlášení pro členy SFDP

Naši kolektivní členové

ARCDATA PRAHA, spol. s r.o.

www.arcdata.cz

 

Auletris, spol. s r.o.

www.auletris.com

 

ČVUT - Fakulta dopravní

www.k622.fd.cvut.cz

 

EuroGV, spol. s r.o.

www.eurogv.cz

 

Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

www.nedomareznik.cz

 

Georeal, spol. s r.o.

www.georeal.cz

 

GISAT, spol. s r.o.

www.gisat.cz

 

Hexagon

https://hexagon.com/

 

SŽDC s.o. SŽG Praha

www.szdc.cz

 

TOPOL SOFTWARE, spol. s r.o.

www.topol.cz

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

Kontaktujte nás

Telefon: +420 608 982 026

Email: info@sfdp.cz

Webová stránka: www.sfdp.cz

Sídlo společnosti

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Provoz webové stránky

Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na adresu jejich administrátora: admin@sfdp.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Všechna práva vyhrazena 2012 Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum