V neděli 27. 9. 2020 zemřel pan Ing. Ivo Vykydal, ředitel Odboru kanceláře ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury. Na loňském 71. setkání pražských fotogrammetrů a členů SFDP tento odborník přednesl výbornou přednášku na téma: SFDI a zavádění metody BIM pro stavby dopravní infrastruktury. Následně se aktivně zapojil do přípravy národní konference „Měření, vizualizace a zpracování dat BIM pro projektování a řízení staveb 2019 se zaměřením na digitalizaci a provázanost BIM s procesy ve stavebnictví a veřejné správě“ a zásadně přispěl k velmi dobrému ohlasu na výsledky této konference. Ještě v květnu letošního roku jsme s ním diskutovali o vhodných tématech pro další konferenci a dohodli s ním aktivní spolupráci. Jeho činnost a vysoká odbornost byla pro nás velkým příkladem. 

Čest jeho památce.

Kontaktujte nás

Telefon: +420 608 982 026

Email: info@sfdp.cz

Webová stránka: www.sfdp.cz

Sídlo společnosti

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Provoz webové stránky

Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na adresu jejich administrátora: admin@sfdp.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Všechna práva vyhrazena 2012 Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum