V úterý 13.11.2012 proběhl uzavřený diskusní odborný seminář, který pořádala naše SFDP ve spolupráci SŽDC, s. o. SŽG Praha pod názvem: „Velcí vlastníci a evidence majetku v KN“.

Hlavními cíli semináře bylo vzájemné informování účastníků o současném stavu GIS produktů a geodat na jejich pracovištích a problematice evidence majetku v KN. Seminář proběhl v SŽDC, s. o. SŽG Praha, Pod Výtopnou 645/8 resp. Pernerova 2a. Organizačně seminář výborně připravil Ing. O. Červenka, za což mu velice děkujeme. Semináře se zúčastnili kromě přednášejících (viz níže) a členů SFDP také další hosté: z TSK Praha M.Baxa, z VÚGTK K.Raděj a J.Lechner, ze ZČU v Plzni V. Čada, z Magistrátu hl.m.Prahy O.Mezek, z Kolektory a.s. G.Švagrová a V.Samek, z Grid a.s. Z.Štefka a Z.Kugler z PRE a.s. J.Hejnová a O.Adámek z ČEZ a.s. Z.Žilka a P.Rybín a z časopisu Zeměměřič R.Petr. Hlavní přednášky přednesli: Ing. Ladislav Jasenovský, TSK Praha Problematika majetkové správy komunikací v podmínkách Prahy Ing. J.Hajská, Ing. Ondřej Červenka, SŽDC, s. o. SŽG Praha Železniční katastr nemovitostí Ing. Petr Dvořáček , Zeměměřický úřad Působnost Zeměměřického úřadu, poskytování prostorových dat a služeb Ing. Karel Večeře, předseda ČÚZK Velcí vlastníci a evidence majetku v KN V průběhu semináře probíhala průběžně bohatá diskuze, do které se zapojili prakticky všichni účastníci. Vzájemně se otevřeně informovali o svých zkušenostech, ale i problémech, se kterými se setkávají. Díky všem přednášejícím za vysokou odbornou úroveň jejich přednášek a účastníkům za aktivní přístup. Zvláštní dík patří předsedovi ČÚZK Ing. Karlu Večeře za velkou pozornost, kterou věnoval přípravě na seminář a za jeho diskusní pohotovost. L. Jasenovskému pak za názorovou otevřenost a odvahu hovořit o současných nedostatcích. Za SFDP Karel Vach

Kontaktujte nás

Telefon: +420 608 982 026

Email: info@sfdp.cz

Webová stránka: www.sfdp.cz

Sídlo společnosti

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Provoz webové stránky

Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na adresu jejich administrátora: admin@sfdp.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Všechna práva vyhrazena 2012 Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum