Na 41. setkání členů SFDP Tomáš Tichý a J. Karas představili v terénu způsoby snímkování pomocí RPAS: MaVinci (letoun s pevným křídlem) a Hexacopter (šestirotorový kopter). V restauraci Puškin proběhl následně krátký seminář, kde V. Šafář v prezentoval dílčí výsledky testování přesnosti ortofota, digitální AAT a DTM získaných ze snímkování prostředky RPAS na zkušební základně u Hradce Králové (projekt VÚGTK). J.Karas a T.Tichý předvedli výsledky odpoledního snímkování RPAS a následné vyhodnocení.

O akci a otevřených problémech používání RPAS napsal J. Šíma článek, který vyjde v č.9+10/2014 časopisu Zeměměřič.

Odborné jednání o problémech použití RPAS bude pokračovat na 42. setkání SFDP, které se uskuteční v Telči dne 11.11.2014 v rámci specializovaného semináře, který organizačně zajistí prof. Pavelka (své referáty již přislíbili V. Šafář a J. Šíma). Na tomto semináři by měly v dalších přednáškách představit své plány a dosavadní zkušenosti vysokoškolská pracoviště, která systémy RPAS také vlastní.

Kontaktujte nás

Telefon: +420 608 982 026

Email: info@sfdp.cz

Webová stránka: www.sfdp.cz

Sídlo společnosti

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Provoz webové stránky

Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na adresu jejich administrátora: admin@sfdp.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Všechna práva vyhrazena 2012 Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum