V úterý 19.10. 2021 na FSv ČVUT proběhlo výroční „80. setkání“ našeho spolku, seminář „Nová legislativa v oblasti dronů“. Akci moderoval prof. Dr. Ing. Karel Pavelka. Přednášeli Ing. Jakub Karas (http://upvision.cz) a Ing. Zdeněk Svatý, Ph.D. (FD ČVUT,  Ústav soudního znalectví v dopravě  e-mail: svaty@fd.cvut.cz). Přednášky byly široce diskutovány přítomnými a potvrdily aktuálnost tématu pro většinu našich členů. Oba přednášející prokázali vysoké odborné znalosti a praktické zkušenosti  v uvedené problamatice. 

Kontaktujte nás

Telefon: +420 608 982 026

Email: info@sfdp.cz

Webová stránka: www.sfdp.cz

Sídlo společnosti

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Provoz webové stránky

Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na adresu jejich administrátora: admin@sfdp.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Všechna práva vyhrazena 2012 Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum