Odborné instituce

ČÚZK – Český úřad zeměměřický a katastrální

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD

VÚGTK – Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

ISPRS – International society for photogrammetry and remote sensing

CIPA – International scientific committee for documentation of cultural heritage

EuroSDR

EuroGeographics

EARSeL – European Association of Remote Sensing Laboratories

Vysoké školy

Laboratoř fotogrammetrie, ČVUT v Praze

Odd. geomatiky Fakulty aplikovaných věd, ZČU v Plzni

Ústav geodézie Stavební fakulty, VUT v Brně

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty, UK v Praze

Institute of Photogrammetry and Remote Sensing, TU Vienna

Institute of Photogrammetry and Remote Sensing, HUT Helsinky

Institut für Geodäsie und Geoinformation – Photogrammetrie, Universität Bonn

Časopisy

ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing

Photogrammetric Engineering & Remote Sensing

Zeměměřič

Geodetický a kartografický obzor (GaKO)

Jiné

Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí

Přihlášení pro členy SFDP

Naši kolektivní členové

ARCDATA PRAHA, spol. s r.o.

www.arcdata.cz

 

Auletris, spol. s r.o.

www.auletris.com

 

ČVUT - Fakulta dopravní

www.k622.fd.cvut.cz

 

EuroGV, spol. s r.o.

www.eurogv.cz

 

Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

www.nedomareznik.cz

 

Georeal, spol. s r.o.

www.georeal.cz

 

GISAT, spol. s r.o.

www.gisat.cz

 

Hexagon

https://hexagon.com/

 

SŽDC s.o. SŽG Praha

www.szdc.cz

 

TOPOL SOFTWARE, spol. s r.o.

www.topol.cz

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

Kontaktujte nás

Telefon: +420 608 982 026

Email: info@sfdp.cz

Webová stránka: www.sfdp.cz

Sídlo společnosti

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Provoz webové stránky

Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na adresu jejich administrátora: admin@sfdp.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Všechna práva vyhrazena 2012 Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum