V rámci 71. setkání členů SFDP se uskutečnil dne 19. 3. 2019 na Fakultě stavební ČVUT seminář na téma „BIM a současné trendy v ČR“

Program semináře:

  • Zahájení semináře – Ing. K. Vach
  • Ing. arch. Zdeněk Rudovský, Ph.D. – BIM, základní pojmy z pohledu stavební praxe
  • Doc. Ing. Václav Čada, CSc. – BIM a geomatika
  • Ing. Ivo Vykydal – SFDI a zavádění metody BIM pro stavby dopravní infrastruktury
  • Ing. Václav Šafář, Ph.D. – BIM z pohledu fotogrammetrie a DPZ

Vysoká úroveň přednášejících a bohatá diskuse k aktuálním tématům BIM v ČR.

Jednotlivé přednášky jsou umístěny v členské sekci SFDP.

Kontaktujte nás

Telefon: +420 608 982 026

Email: info@sfdp.cz

Webová stránka: www.sfdp.cz

Sídlo společnosti

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Provoz webové stránky

Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na adresu jejich administrátora: admin@sfdp.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Všechna práva vyhrazena 2012 Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum