Při našem 34. setkání Společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum jsme navštívili Západočeskou univerzitu v Plzni a přední firmu Georeal spol. s r.o.

První část setkání probíhala formou semináře. Doc. Čadou navrhovaná koncepce Národní sady základních prostorových dat v rámci Geoinfostrategie ČR do roku 2020 vyvolala bohatou diskusi a zajímavé názory. Téma bylo nad rámec setkání a zasloužilo by si samostatný uzavřený diskusní seminář. Přednášky doc. Śímy (Proměny fotogrammetrie…) jsou publikovány v časopise Zeměměřič, č. 9+10/2013. Ve firmě Georeal přivítal účastníky majitel firmy Ing. K. Vondráček a seznámil je s organizací firmy a hlavními činnostmi, které provádí. Následovala prohlídka pracoviště fotogrammetrie a pozemkových úprav. Naše setkání jsme zakončili návštěvou restaurace Spilka v pivovaru Prazdroj. Děkujeme doc. Čadovi, doc. Šímovi a Ing. Vondráčkovi za přátelské přijetí a velice zajímavý program setkání.

Kontaktujte nás

Telefon: +420 608 982 026

Email: info@sfdp.cz

Webová stránka: www.sfdp.cz

Sídlo společnosti

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Provoz webové stránky

Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na adresu jejich administrátora: admin@sfdp.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Všechna práva vyhrazena 2012 Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum