R. Haloun seznámil členy s postupem příprav Kongresu, s vybranými jednáními, která proběhla v roce 2014, prezentacemi na kongresech a Intergeo v Berlíně, s výběrem dodavatele informačního systému kongresu, se jmenováním Mezinárodního programového výboru, s rezervací a prodejem výstavních stánků a programem příprav v roce 2015.

Kontaktujte nás

Telefon: +420 608 982 026

Email: info@sfdp.cz

Webová stránka: www.sfdp.cz

Sídlo společnosti

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Provoz webové stránky

Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na adresu jejich administrátora: admin@sfdp.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Všechna práva vyhrazena 2012 Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum