Program setkání: Zahájení a uvítaní účastníků setkání, prohlídka knihovny, geodetické laboratoře a měřických základen na střeše budovy – V. Hanzl Byly prosloveny přednášky: V. Kovařík – Katedra vojenské geografie a meteorologie,Univerzita obrany –  historie katedry a její současné působení V.Hanzl       E4 Geoinformatika – EGAR research group Brno University of Technology Centrum AdMaS, AdMaS – Advanced Materials, Structures and Technologies, Přednášky o  studiu na VUT v Brně a výzkumném centru AdMaS Účastíníci setkání doporučili, aby plánovaná společná konference odborných společností v roce 2015 se zaměřila na problematiku odborného a celoživotního vzdělávání.

Kontaktujte nás

Telefon: +420 608 982 026

Email: info@sfdp.cz

Webová stránka: www.sfdp.cz

Sídlo společnosti

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Provoz webové stránky

Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na adresu jejich administrátora: admin@sfdp.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Všechna práva vyhrazena 2012 Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum