Novými členy SFDP se stali:

doc. Ing. Hana Staňková Ph.D. , doc. Ing. Pavel Černota Ph.D. a Ing. Jiří Pospíšil Ph.D. z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, a Ing. Josef Knapík, Ředitel Zeměměřického odboru Pardubice.

Velice si vážíme jejich rozhodnutí a těšíme se na spolupráci.

Kontaktujte nás

Telefon: +420 608 982 026

Email: info@sfdp.cz

Webová stránka: www.sfdp.cz

Sídlo společnosti

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Provoz webové stránky

Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na adresu jejich administrátora: admin@sfdp.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Všechna práva vyhrazena 2012 Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum