Program setkání:
  • L. Kučera – prezentace činnosti firmy Gisat – firma nabízí širokou řadu standardních a uživateli přizpůsobených produktů a služeb, které jsou založeny zejména na moderních technologiích dálkového průzkumu Země.
  • Přednáška vyvolala bohatou diskusi účastníků.
  • Na závěr informoval R. Haloun o organizačních přípravách 23. kongresu ISPRS a konkrétních akcích v období listopad 2013 – duben 2014 (zejména vydání Manuálu pro vystavovatele)

Kontaktujte nás

Telefon: +420 608 982 026

Email: info@sfdp.cz

Webová stránka: www.sfdp.cz

Sídlo společnosti

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Provoz webové stránky

Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na adresu jejich administrátora: admin@sfdp.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Všechna práva vyhrazena 2012 Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum