Velmi zajímavé již 26. setkání pražských fotogrammetrů a členů SFDP organizoval V.Šafář, na letišti v Tuřanech v Brně. Spolu s K. Sukupem nás zavedli do provozních prostor letiště, kde má firma Geodis pronajaty kancelářské prostory a hangár pro fotogrammetrická letadla. Byli seznámeni s problematikou plánování, řízení a realizace leteckého měřického snímkování a leteckého laserového skenování, viděli jsme„ÚL“, kde jsme si prohlédli používané typy letadel, digitální letecké kamery, laserové skenery a pětice digitálních kamer středního formátu pro pořízení kolmých i šikmých snímků pro aplikaci Pixoview. Po ukončení prohlídky odjeli účastníci do vinařské obce Bořetice, kde po pěší túře do Svobodné spolkové republiky Kraví hora, byla zahájena druhá část setkání ve sklípku „U Lubalů“. Jejím předmětem bylo zhodnocení úspěšné kandidatury k získání pořadatelství 23. kongresu ISPRS v roce 2016 v Praze. Setkání zahájila L. Halounová přednáškou o průběhu 22. kongresu v Melbourne, českém dni, předvolebním lobování, povolební radosti české minidelegace i o reakci konkurenční společnosti. Přednášku doplnili R. Haloun, V. Šafář a P. Barták z Bratislavy, který výrazně pomohl při přesvědčování volitelů. Na závěr oficiální části K.Vach poděkoval všem členům SFDP, kteří se podíleli na přípravě, mimo jiné J. Šímovi a všem národním dopisovatelům za vyhotovení reprezentativní národní zprávy za období 2004-2012, ale především předsedkyni L. Halounovou a celé delegaci za dosažení skutečně historického úspěchu. Zároveň poděkoval V.Šafářovi za přípravu a realizaci 26. setkání, kterými nastavil vysokou laťku organizátorům dalších setkání členů SFDP.

Kontaktujte nás

Telefon: +420 608 982 026

Email: info@sfdp.cz

Webová stránka: www.sfdp.cz

Sídlo společnosti

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Provoz webové stránky

Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na adresu jejich administrátora: admin@sfdp.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Všechna práva vyhrazena 2012 Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum