1. 26. setkání pražských fotogrammetrů a členů SFDP proběhlo 21.9.2012

    Velmi zajímavé již 26. setkání pražských fotogrammetrů a členů SFDP organizoval V.Šafář, na letišti v Tuřanech v Brně. Spolu s K. Sukupem nás zavedli do provozních prostor letiště, kde má firma Geodis pronajaty kancelářské prostory a hangár pro fotogrammetrická letadla. Byli seznámeni s problematikou plánování, řízení a realizace leteckého měřického...
  2. 25. setkání pražských fotogrammetrů a členů SFDP, přípravného a realizačního výboru kongresu SFDP proběhlo 7.8.2012 na Fakulta stavební ČVUT v Praze

    Tématem setkání byl stav příprav na získání pořadatelství Kongresu ISPRS v roce 2016. L.Halounová a R. Haloun informovali o stavu příprav na získání pořadatelství Kongresu v roce 2016. Výsledek bude znám ve středu 29.8.2012 v ranních hodinách. Doc. J. Šíma informoval o textu „národní zprávy“ pro Melbourne a anglických webových...
  3. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty UK v Praze,

    hostila pražské fotogrammetry a členy SFDP při jejich 24. setkání dne 12.6.2012. Hlavním organizátorem akce byla Ing. M. Potůčková, PhD. Setkání bylo zahájeno návštěvou Geografické knihovny, kde PhDr. Eva Novotná pohovořila o její organizaci, současnosti i minulosti a o prováděné digitalizaci mapových exponátů. Dále byly navštíveny rekonstruované prostory Mapové sbírky...

Kontaktujte nás

Telefon: +420 608 982 026

Email: info@sfdp.cz

Webová stránka: www.sfdp.cz

Sídlo společnosti

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Provoz webové stránky

Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na adresu jejich administrátora: admin@sfdp.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Všechna práva vyhrazena 2012 Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum