Mgr. Bělka Luboš, Ph.D. lubos.belka@vghur.army.cz
Ing. Brázdil Karel, CSc. Karel.Brazdil@cuzk.cz
doc. Ing. Černota Pavel Ph.D. pavel.cernota@vsb.cz
Ing. Červenka Ondřej cervenkao@szdc.cz
Ing. Dolanský Tomáš, Ph.D. dolansky@cept.cz
Ing. Drozda Jiří jiri.drozda@vugtk.cz Osobní stránky
Ing. Dvořáček Petr petr.dvoracek@cuzk.cz
Ing. Fiala Radek, Ph.D. fialar@kma.zcu.cz Osobní stránky
prof. Ing. Halounová Lena, CSc. lena.halounova@fsv.cvut.cz Osobní stránky
Stránky laboratoře DPZ
doc. Ing. Hanzl Vlastimil, CSc. hanzl.v@fce.vutbr.cz
Ing. Holubec Pavel holubec@eurogv.cz
Ing. Hübsch Luboš lubos.hubsch@georeal.cz
Ing. Kalvoda Petr Ph.D. kalvoda.p@fce.vutbr.cz
Ing. Karas Jakub jakub.karas@upvision.cz Stáhnout CV
Ing. Klusoň Zdeněk hk@argusgeo.cz
Ing. Knapík Josef josef.knapik@cuzk.cz
prof. Konecny Gottfried Osobní CV
Ing. Kovařík Vladimír, MSc., Ph.D. vladimir.kovarik@unob.cz Stáhnout CV
Ing. Macourek Ondřej macourek@vpupraha.cz
Ing. Matoušková Eva eva.matouskova@fsv.cvut.cz
RNDr. Miřijovský Jakub jakub.mirijovsky@upol.cz Stáhnout CV Fotografie
Ing. Nosek Jakub nosek.j@fce.vutbr.cz Stáhnout CV
Ing. Olešovská Hana Hana.Olesovska@cuzk.cz
doc. Ing. Pacina Jan, Ph.D. jan.pacina@ujep.cz Internetová stránka
prof. Dr. Ing. Pavelka Karel karel.pavelka@gmail.com Osobní stránky
pavelka@fsv.cvut.cz Stáhnout profil
RNDr. Plánka Ladislav, CSc. ladislav.planka@vsb.cz
prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. jaroslav.pollert@cvut.cz
Ing. Pospíšil Jiří Ph.D. jiri.pospisil@vsb.cz
Ing. Potůčková Markéta, Ph.D. mpot@natur.cuni.cz
doc. Ing. Staňková Hana Ph.D. hana.stankova@vsb.cz
Ing. Šafář Václav vaclav.safar@vugtk.cz Stáhnout CV
doc. Ing. Šíma Jiří, CSc. jirka.sima@quick.cz Stáhnout CV Fotografie
Ing. Vach Karel, CSc. vach@eurogv.cz
Mgr. Valenta Václav, Ph.D. vaclavalenta@seznam.cz
vavalenta@volny.cz
Ing. Vybíral Tomáš, Ph.D. tomas.vybiral@georeal.cz
Ing. Zeman Petr zeman@gemos.cz

Udělená čestná členství ve společnosti

Ing. Ladislav Skládal, CSc – 8. prosince 2004 Stáhnout zde
doc. Ing. Jiří Šíma, CSc – 18. dubna 2011 Stáhnout zde
Ing. Miroslav Roule, CSc – 18. dubna 2011 Stáhnout zde
prof. Gottfried Konecny – 23. dubna 2013 Stáhnout zde

Stav přihlášení

Kontaktujte nás

Telefon: +420 608 982 026

Email: info@sfdp.cz

Webová stránka: www.sfdp.cz

Sídlo společnosti

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Provoz webové stránky

Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na adresu jejich administrátora: admin@sfdp.cz

Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Všechna práva vyhrazena 2012 Společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum